pensjonat w Chlastawie

domy szeregowe w Biedrusku

dom zakonny Sióstr Albertynek w Opalenicy

dom w Puszczykowie

dom w Poznaniu

dom w Konstancinie

dom w Kórniku

dom w Chybach